מעבר לתוכן


מרסו - בלוגדירה להשכיר (12.12.10)

Posted by מרסו, 14 December 2010 - - - - - - · 12917 צפיות

פרסמו דיירי המגדל מודעה באתר, הכוללת את פרטי המושכרואף תלו שלט על הקיר: "דירה להשכיר".והנה מכל הכבישים – אל הבית עטים דיירים חדשים.אל הכניסה ירד ראשון הבאיםהקיפוהו בפחד כל הממתינים.-"האחרנו את המועד?" שאלוהו, רוטנים.-"לא" השיב, נפול-פנים.-"לא הולמים דרישות המשכיר בעיניך?"-"הולמים".-"לא נאים החדרים בעיניך?"-...


לא באתם אז (19.10.10, יא בחשון, תשע"א)

Posted by מרסו, 20 October 2010 - - - - - - · 8125 צפיות

לא באתם אז (19.10.10, יא בחשון, תשע"א)"לא באתם אז, אבל באתם עכשיו"זעק הקול הצורם מהרמקולים אל הכיכרומאז הוא עדיין זועקוהאחריות אינה מרפהאבל הכניסה לשם היא כמעבר שטח נחותפגיע ועמוםעם חשש להיבלע בהמוןלהיות ניצב סטטיסטי רתוםנוח לעין ולאוזן ומחורזמצטלם היטב - פשוט לחתוך ולשים בתשדיר של הנוכחי-הארעי.וכל הלבה בליבהשלחצה והובילה לשםוניסתה לפלס את דרכ...


ראיון שנערך איתי בפורום כותבים

Posted by מרסו, 18 October 2010 - - - - - - · 7212 צפיות

בעמוד השני של השרשור אשר בקישור:http://forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=143908&pid=2691997&st=15&#entry2691997


על תבונה רגישות (ובעיקר) חוקתיות

Posted by מרסו, 07 October 2010 - - - - - - · 19168 צפיות
הערה על המצב
הוגשה הצעת חוק חדשה המחייבת את המתאזרחים (מכוח חוק האזרחות) במדינת ישראל (והיא לא תחול על עולים העולים מכוח חוק השבות) להצהיר אמונים למדינת ישראל "כיהודית ודמוקרטית" (ולא רק בהצהרה בעלת הנוסח הכללי הקיימת – "למדינת ישראל"). אעיר מספר הערות בעניין, מבלי להיכנס לאינטרסים הפוליטיים המעורבים בעניין, ותוך השתדלות לא להיגרר לפופוליזם שסובב את הה...


זך בתפקיד סארטר? מישהו בתפקיד דה גול או מאלרו?

Posted by מרסו, 05 October 2010 - - - - - - · 19810 צפיות
הערה על המצב
http://www.ynet.co.il/articles/ /0,7340,L-3964277,00.html (זך מביע נכונות לצאת למשט הבא לעזה)"בספטמבר 1960 שכנע סארטר 121 אינטלקטואלים לחתום על הצהרה שקבעה כי לעובדי ציבור, לצבא וכו' "הזכות למרי במלחמת אלג'יר". קרוב לוודאי שהממשלה של הרפובליקה הרביעית הייתה כולאת אותו, אבל הרפובליקה החמישית הייתה מתוחכמת יותר, והונהגה בידי שני אנשים שה...על שירה פוליטית, שירת מחאה ופוליטיות בשירים

Posted by מרסו, 04 September 2010 - - - - - - · 24608 צפיות

על שירה פוליטית, שירת מחאה ופוליטיות בשירים – בעקבות "גרילה תרבות". למרות הכותרת לא יירשם כאן משהו מגובש אלא תרשמנה מספר מחשבות.לגיליון "דקה6" צורפה חוברת דקה של שירי "גרילה תרבות" ובה כונסו שירים (של קבוצת המשוררים/ות הנושאת שם זה) אשר נקראו בזירות פוליטיות שונות (בעיקר מאבקי עובדים+ נגד גירוש העובדים הזרים+ המאבק בחוק המאגר הביומ...


5 שנים למות רביקוביץ

Posted by מרסו, 20 August 2010 - - - - - - · 21622 צפיות
שירה, רביקוביץ
מחר (21.8) ימלאו 5 שנים למותה של רביקוביץ.מאז מותה, פעם בכמה חודשים מתפרסמת כתבה או ראיון על משוררת כזו או אחרת בניסיון למתג את אותה משוררת כמשוררת הקאנונית החדשה. עד כה, נראה שטרם נמצאה הסכמה רחבה על מומלכת חדשה. התלבטתי האם לנסות להגדיר  את מקור כוחה של שירתה כשלעצמה כפי שאני תופס אותה. אבל זה גדול עליי. אז אדבר על שיר בולט אחד.http://www.youtube.com/wa...


על הוצאה מהארון

Posted by מרסו, 05 August 2010 - - - - - - · 25200 צפיות
קהילה
אני מניח שחלקנו בעבר הוצאו מהארון בניגוד לרצונם. חלקנו גם אולי הוציאו אדם מהארון בעבר בשוגג. ישנם אנשים המרשים לעצמם לעשות זאת לא רק בכוונה אלא גם במקומות עם תפוצה רחבה ובאופן שיטתי. אחד מהם הוא גל אוחובסקי. עכשיו יש עצומה לגינוי מעשיו ולהדחתו מנשיאות ארגון הנוער הגאה. פרטיותו של אדם (לרבות נטייתו המינית) שלא פעל נגד הקהילה לא יכולה להיות מופרת רק בגלל של...


צדק פואטי/ הנקמה בגלגלצ

Posted by מרסו, 28 July 2010 - - - - - - · 16553 צפיות
הערה על המצב
בכל פרשת יונתן שפירא (בקצרה לשם הבהרה: טייס לשעבר שהפך לסרבן ריסס בגרפיטי כתובת פוליטית על קירות גטו ורשה ובעקבות כך זומן לשיחה עם סוכנת שב"כ בשם רונה) יש (גם) סוג של צדק פואטי: האדם שזכה לפרסומו הראשוני והנרחב בעקבות ניסיון טמטומנו הקבוצתי הממושך והמנגנוני על ידי השמעת שירי אהבה מתקתקים וחסרי אמירה בתחנה הצבאית בעלת העוצמה > http://www.youtube.co...