מעבר לתוכן


תמונה

למה אסור לראות טלוויזיה או סרט בשבת?


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Frik

Frik

  משהו קטן וטוב

 • רשומים+
 • 12100 הודעות:

פורסם 14/04/2005 - 19:11

טוב, יש לי שאלה שאת התשובה עליה אני יודע - אך את טעמיה לא.

חבר הזמין אותי לראות סרט שהוא ועוד כמה חבר'ה רואים בשבת - בחדר שלו, על המחשב.
הוא יראה את הסרט עם החבר'ה אם אני אבוא ואם לא, ואני לא בין אלו שמדליקים את המחשב בשבת, טוענים את הסרט ושאר פעולות שקשורות בחילול שבת.

האם מותר לי לצפות בסרט? (אני מניח שלא, כדין טלוויזיה ) ואם לא - מדוע לא?

ארז.

יש על החיים האלה? :-)


#2 rabbigil

rabbigil

  רב הקמפוס

 • מנהלי פורום
 • 127 הודעות:

פורסם 19/04/2005 - 15:37

ב"ה

שאלה לרב:


למה אסור לראות טלוויזיה או סרט בשבת?

טוב, יש לי שאלה שאת התשובה עליה אני יודע - אך את טעמיה לא.

חבר הזמין אותי לראות סרט שהוא ועוד כמה חבר'ה רואים בשבת - בחדר שלו, על המחשב.
הוא יראה את הסרט עם החבר'ה אם אני אבוא ואם לא, ואני לא בין אלו שמדליקים את המחשב בשבת, טוענים את הסרט ושאר פעולות שקשורות בחילול שבת.

האם מותר לי לצפות בסרט?(אני מניח שלא, כדין טלוויזיה ) ואם לא - מדוע לא?

ארז.


תשובת הרב:

לארז היקר שלום רב,

אני מעריך מאד את האומץ והכנות שבשאלתך. התשובה אליה כמובן כרוכה בהיבטים רבים, אציג ברשותך חלק מהם אף שמובן שלא אוכל להרחיב עליהם את הדיבור בפורום זה בליווי התייחסותם של הפוסקים. תקוותי ממך ומהקוראים האחרים, שיגלו עוז רוח כשלך ויבואו לשיעורים וללימודים שיתנו להם תשובות מעמיקות ומספקות.

ברשותך, אקדים בהצגת קדושת השבת, הפעם לא במקורות המוכרים לכולנו בתורה שבכתב. אלא במאמרי חז"ל הקדושים, כדי לקבל את ההרגשה הנכונה שחשובה מאד, כדי לחוש להרגיש ולהבין את ההלכה הקשורה בהלכות שבת-ציפור נפשנו.

לכן, ננסה להבין זאת על דרך השלילה, על ידי לימוד מדרכיהם של אויבי נפשנו.
כאשר בקשו אויבי ישראל לקעקע את יסוד קיומנו, היו גוזרים על שמירת השבת.
כמו שאמר המן הרשע למלך אחשורוש: "אם אתה מבקש לעקור אותם-עקור את השבת ובטל אותה, ואח"כ אתה מכלה אותם". כי ידעו שונאי ישראל שבזה הם נוטלים את נשמתנו. ולכן, מסרו נפשם על קדושת השבת.
אמרו חז"ל: "אין שבת בטלה מישראל, לפי שנתנו ישראל נפשם עליה"

אמר רבי שמעון בר יוחאי:
"אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג! אמר לה הקדוש ברוך הוא: כנסת ישראל הוא בן זוגך!
וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא: זכרו הדבר שאמרתי לשבת-כנסת ישראל הוא בן זוגך. וזהו שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו!"

רבי ינאי לבש בגדי שבת ערב השבת ואמר: "בואי כלה, בואי כלה".

אמר רב יהודה אמר רב:
כל המענג את השבת- נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר ע"י דוד המלך נעים זמירות ישראל "והתענג על ה' ויתן לך משאלות ליבך"

אמר לו הקב"ה למשה: משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל- לך והודיע להם.

אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי: כל המצוות שנתן להם הקב"ה לישראל, נתן להם בפרהסיה, חוץ משבת שנתן להם בצנעה. שנאמר: ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.

אמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת...

"שבת לה' אלוקיך" (שמות כ) ...בשם רבי מאיר: שבות כאלוקיך! מה אלוקיך שבת ממאמר...אמר רבי אייבו: שבות מן המחשבה. אמר רבי ברכיה: מעשה בחסיד אחד שיצא לטייל בתוך כרמו בשבת, לידע מה צריך. ראה שם פירצה אחת, וחשב עליה לגודרה במוצאי שבת. אמר, הואיל וחשבתי עליה בשבת-איני גודרה עולמית! מה פרע לו הקב"ה? אילן אחד של נצפה גדל בפרצה וגדרה, והיה מתפרנס (מעץ נסי זה) כל ימיו.

אמר רבי ברכיה בשם רבי חייא בר אבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג. אמר רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: לא ניתנה שבת אלא לתלמוד תורה. ולא חלקו זה עם זה: לתענוג לחכמים שיגעים בתורה כל ימות השבוע. לתלמוד תורה, לעסוקים במלאכתם כל ימות השבוע, ובשבת מתעסקים בתורה ומתענגים.

פרי השבוע-יום השבת. מפני שהוא מיועד להידבק הנפש בעניין האלוקי בשמחה..בעבודת הנפש עם מנוחת הגוף. (רבי יהודה הלוי)


להלכה:
אסור להנות בשבת מחילול שבת של יהודי הנעשה במזיד כמבואר במסכת כתובות (לד.) ועוד, בנוגע למבשל בשבת במזיד שהתבשיל אסור באכילה בשבת גם לאחרים, וכן נפסק במשנה תורה לרמב"ם (פ"ו הלכות שבת הכ"ג) ובשולחן ערוך (או"ח סימן שיח, א).

נמצא, שאסור להטות אוזן ואו להסתכל במכשיר טלויזיה רדיו או מחשב או וידאו וכו' שהופעל בשבת, כדי להנות ממנו.

היבטים נוספים שלא זה המקום להרחיבם, יכולים להיות:
א. קשורים לתוכן הנצפה. אם לתוכן שאסור לראות גם ביום חול משום: "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם אשר אתם זונים אחריהם" ועוד.
ב. ואם משום תוכן שמותר בימי חול אך אסור בשבת משום כבודה וקדושתה של השבת: הנביא ישעיהו אומר: "אִם-תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ, עֲשׂוֹת חֲפָצֶךָ בְּיוֹם קָדְשִׁי; וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עונֶג, לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד, וְכִבַּדְתּוֹ מֵעֲשׂוֹת דְּרָכֶיךָ, מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר. אָז, תִּתְעַנַּג עַל-ה', וְהִרְכַּבְתִּיךָ, עַל-במותי אָרֶץ; וְהַאֲכַלְתִּיךָ, נַחֲלַת יַעֲקוב אָבִיךָ-כִּי פִּי ה', דִּבֵּר". כי מצוות השבת מקיפה את שלושת לבושי נפש האדם: מעשה-לא לעשות מעשה חול. דיבור-לא לדבר על מלאכות חול. מחשבה-לא להרהר על מלאכות חול.

הסיבה לאיסורי השבת היא בגלל שה' נח ולא "עבד" בשבת, ככתוב: " וְשָׁמְרוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶת-הַשַּׁבָּת, לַעֲשׂוֹת אֶת-הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם, בְּרִית עוֹלָם. בֵּינִי, וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל-אוֹת הִוא, לְעֹלָם: כִּי-שֵׁשֶׁת יָמִים, עָשָׂה ה' אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ". ה' ברא את העולמות בדיבור-"בדבר ה' שמים נעשו" ומבואר בספר התניא (לרבי שניאור זלמן מלאדי) שגם במחשבתו ברא ה', אלא שבמחשבתו נבראו עולמות רוחניים נסתרים (כשם שהמחשבה גנוזה ונסתרת), ומדיבורו נבראו עולמות ויצורים גשמיים.
ובבוא היום השביעי-ה' שבת מלעשות הן בכוח הדיבור והן בכוח המחשבה.
וכמובן לא פה המקום להאריך.
ג. יש גם בזה משום האיסור של "ולפני עיוור לא תתן מכשול" - שחבריך יבינו ממך שהדברים מותרים ח"ו.
ד. אם משום שיספרו לאחרים שאתה עושה או שדתיים עושים כך ויכשילו אחרים.
ה. כן יש לחשוש לחילול ה' ולמראית עין – בהצטרפות למעשה של חילול שבת, ייראה שהשבת אצלך ניתנת לפשרות וויתורים וכו'
ו. שהמכשיר משמיע קול ויעבור על השמעת קול באמצעות כלי בשבת.
ז. חשש שמא יתקן את המכשיר אם יארע בו קלקול
ח. שמא יבוא להגביה או להנמיך הקול
ט. זלזול בכבודה וקדושתה של השבת
י. קיים חשש שהנהנה יבוא לתת הוראות ויגרום באופן ישיר לעשות מעשים האסורים בשבת.
יא. משום כבוד לחבריך שאתה כאילו אומר להם אני טוב מכם, אני לא מחלל שבת (אף שראינו שבמקרה זה כן) אך אני משתמש בכם.
יב. מוקצה

בברכה
הרב גיל
גיל הכהן בליזובסקי
רב אוניברסיטת בן גוריון

#3 אורח - אדוה

אורח - אדוה
 • אורחים

פורסם 28/12/2012 - 13:56

רשמת ״נמצא, שאסור להטות אוזן ואו להסתכל במכשיר טלויזיה רדיו או מחשב או וידאו וכו' שהופעל בשבת, כדי להנות ממנו.״ אני נמצאת בבית חילוני ורק אני שומרת שבת אז מה אני אמורה לעשות כאשר בני משפחתי מדליקים רדיו או טלוויזיה ?? אני רוצה להיות איתם בסלון אבל לפי מה שרשמת באיסורים בשבת אז איני יכולה , אז מה אני אמורה להתרחק ממשפחתי בגלל זה ??

#4 rabbigil

rabbigil

  רב הקמפוס

 • מנהלי פורום
 • 127 הודעות:

פורסם 09/04/2013 - 20:55

ב"ה

 

ברכה ושלום,

 

צרי קשר עם אשתי הרבנית סלבי 0527707289 והיא תדריך אותך.

 

שבת שלום


גיל הכהן בליזובסקי
רב אוניברסיטת בן גוריון

#5 Imdiaz

Imdiaz

  דברים ל"ב ט"ו

 • מנהלים ראשיים
 • 13508 הודעות:

פורסם 09/04/2013 - 21:20

ב"ה

 

ברכה ושלום,

 

צרי קשר עם אשתי הרבנית סלבי 0527707289 והיא תדריך אותך.

 

שבת שלום

 

עבר זמנו וגו'.

אין מנוחה לרשעים
וצדק לטפשים
ואני בעוונותיי
טיפש מכדי להיות צדיק
ורשע מכדי לנהוג בחכמה

0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים