מעבר לתוכן


למה הדתיים כאלה קטנוניים ?


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 אורח - אסף

אורח - אסף
  • אורחים

פורסם 24/08/2010 - 19:37

סליחה לכבוד הרב אני שואל בכנות ולא מתוך קינטור.
ולכן תודה על כל תשובה שתתן וגם אבין אם לא תרצה לענות לי.

דיברתי עם סטודנט חבר דתי שהולך לסליחות מוקדם כל בוקר ושאלתי אותו למה הוא הולך.
מה שהבנתי מדבריו זה שהוא מפחד מיום הדין וכן שהוא מבקש על הצלחה בלימודים על כסף ועל אשה משורש נשמתו.

לדעתי זה נשמע מאד קטנוני ומאד לא מתאים לאקדמאי לחשוב כך.

#2 rabbigil

rabbigil

    רב הקמפוס

  • מנהלי פורום
  • 127 הודעות:

פורסם 25/08/2010 - 18:13

סליחה לכבוד הרב אני שואל בכנות ולא מתוך קינטור.
ולכן תודה על כל תשובה שתתן וגם אבין אם לא תרצה לענות לי.

דיברתי עם סטודנט חבר דתי שהולך לסליחות מוקדם כל בוקר ושאלתי אותו למה הוא הולך.
מה שהבנתי מדבריו זה שהוא מפחד מיום הדין וכן שהוא מבקש על הצלחה בלימודים על כסף ועל אשה משורש נשמתו.

לדעתי זה נשמע מאד קטנוני ומאד לא מתאים לאקדמאי לחשוב כך.


לאסף שלום וברכה,

השאלה שלך טובה ולדעתי מחודדת בסיפור הבא:

באחת השנים יצא החסיד הנודע רבי שמואל מונקס בדרכו לרבו האדמו"ר הזקן, מתוך כוונה לשהות במחיצות בימים הנוראים.
הדרך הייתה ארוכה, ובלילות היה רבי שמואל מוצא בתים שבהם התגוררו יהודים טובי לב, מכניסי אורחים, שהסכימו שילון בביתם.

באחד הלילות של תקופת הסליחות, נזדמן לו להתארח במלון שעמד על פרשת דרכים.

בשעת לילה מאוחרת מאוד שמע רבי שמואל מחדרו את בעל המלון ורעייתו קמים ממקומם. רבי שמואל הבין כי הם בדרכם לכפר הסמוך לומר סליחות. רגע לאחר מכן נכנס בעל המלון לחדרו, וכיון שראה לפניו יהודי בעל צורה, עוררו מתוך מחשבה שגם הוא ירצה להצטרף לאמירת הסליחות.

"רבי יהודי", קרא בעל הבית, "קום והזדרז, עומדים אנו לצאת אל בית הכנסת ולהשתתף באמירת הסליחות".
רבי שמואל פקח עין מנומנמת ושאל: "מה זה סליחות?"
"ראה", שמע רבי שמואל את בעלת המלון אומרת לבעלה בתמיה - "איש בא בשנים ופניו כפני תלמיד חכם, ואינו יודע מה זה סליחות. סליחות זה מה שהולכים לבית הכנסת ומבקשים מה' שהשדות יוציאו את תבואתם, שיהיה מרעה לבהמות והבהמות ייתנו חלב רב"

עכשיו נראה היה כי רבי שמואל התעורר לגמרי.

מה?! שאל רבי שמואל, "אנשים זקנים קמים ממיטתם באמצע הלילה על מנת לבקש אוכל..."

כאשר ראה רבי שמואל את מבטיהם המשתוממים של זוג הקשישים התמימים, נעמד ממיטתו ובמשך זמן רב הסביר להם בסבלנות את מהותה של אמירת הסליחות קודם ראש השנה.

לעניננו:
כתוב בתורתנו הקדושה, תורת אמת: "אין עוד מלבדו"
והאדם אומר - מרגיש "אין עוד מלבדי..."
משני אימרות אלו נובעות שתי הנחות על תכלית ומטרת הבריאה וקיומנו:
אמרו חז"ל במדרש תנחומא ובמדרש רבא: "נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים"
ואומר האדם: "נתאווה האדם להיות לו דירה בעליונים"

אומרת המשנה במסכת קידושין: "אני נבראתי לשמש את קוני"

אז כלשון עמך: "מי עובד אצל מי - הקדוש ברוך הוא עובד אצלי, או שאני עובד אצלו" והמבין - ה"אקדמאי" יבין.

כותב הסמ"ג (ספר מצוות גדול) והובא בשל"ה - שהעובד את ה' לשם שכר, אינו עובד את ה' אלא עובד את עצמו. וטעם הדבר פשוט, כי מי שעושה לשם שכר, גם אם מדובר בשכר רוחני, הרי מה שעומד במרכז עשייתו הוא ה"אני" - ולמעשה הוא עובד את עצמו.

משל לאדם, שכולם משבחים ומעריצים אותו בתור "מכניס האורחים" הגדול ביותר מאז אברהם אבינו. ומתארים אותו, באיזה מסירות נפש הוא מתרוצץ כל היום, ומאכיל ומשקה ומלין אורחים רבים, יומם ולילה במסירות בלי גבול... אלא שבסוף מוסיפים פ רט "קטן ושולי" - הוא עושה הכל כבעל בית מלון...
מובן שפרט "קטן" זה משנה את כל ההתייחסות את כל התמונה, ומה התחדש מה התברר שהמניע הוא איננו מצוות הכנסת אורחים כלל, אלא ביזנס להרוויח כסף לעצמו.


וכן במכתב שכתב האדמו"ר יוסף יצחק
אחד מחסידיו הגדולים של אדמו"ר הזקן שהיה עשיר גדול, ובעל צדקה מופלג, עובד ה' ולמדן מפורסם, איבד ביום מן הימים את הונו הרב ונשאר בעל חוב גדול.
כאשר הגיע זמן נישואי בנותיו, ולא היה בידו במה לשלם צרכי החתונה והנדוניה, פנה בצר לו לאדמור הזקן לבקש את ברכתו.
הוא נכנס ל'יחידות' והחל לשפוך את לבבו בבכי ובצער פנימי. באומרו שאין לו חלילה טענות על דרכיו של הקב"ה, אבל איך יתכן שהוא יישאר בעל חוב, ולא יוכל לקיים את מוצא שפתיו ולשלם את אשר הבטיח לנישואי בנותיו. כך הרחיב לדבר על ההתמודדות הכספית הקשה בה הוא מצוי.

האדמו"ר הזקן נשען כל אותו הזמן על אצילי ידיו, והאזין לדברי החסיד. כעבור זמן הרים אדמו"ר הזקן את ראשו ואמר לו "אתה אומר רק את מה שאתה צריך, ובשביל מה צריכים אותך - אינך אומר"
החסיד שמע את דברי רבינו, נפל והתעלף.
המשרת והחסידים גררו אותו החוצה, והעירו אותו מעלפונו.
 
לאחר מכן ישב החסיד בבית המדרש והתבונן בדברי אדמו"ר הזקן במשך מספר שבועות, והחל להתעסק בתורה ותפילה בחיות חדשה.
לאחר זמן, קרא לו שוב אדמו"ר הזקן, וברכו שיצליח בעסקיו ויוכל לעמוד בהתחייבויותיו ולהחזיר את חובותיו.

כלומר, יהודי צריך לחשוב כל הזמן כיצד לבצע את רצון ה', ולא לחשוב אודות הצרכים האישיים.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
גיל הכהן בליזובסקי
רב אוניברסיטת בן גוריון
0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים