מעבר לתוכן


מלאכים : )


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 אורח - אורח

אורח - אורח
  • אורחים

פורסם 24/07/2012 - 01:03

שלום לכבוד הרב!

רציתי בבקשה הסבר \ ביאור לגבי תופעת תקשור עם מלאכים .
יש הרבה סרטים בנושא...ספרים על חוויות מיסטיות ועזרה מלאכית..
וכן מתקשרים עם מלאכים.


אשמח להסבר מכיוון הדת :)
האם זה אפשרי לתקשר עם מלאכים ?
מאיפה מתקשרים יכולים לקבל אינפורמציה פרטית על אדם שמעולם לא ראו..
ומדובר על אנשים טובים וטהורים שמטרתם לעזור לגבי בעיות בהווה ..


תודה !!!!

#2 rabbigil

rabbigil

    רב הקמפוס

  • מנהלי פורום
  • 127 הודעות:

פורסם 31/07/2012 - 14:31

ב"ה

ברכה ושלום,


עולם ה"תקשור" לא מוכר לי על כל צדדיו, כך שתשובתי חלקית ואין לקבל אותה להלכה, אלא להעשרה ובהחלט ניתן לשאול עוד ונלמד כך ביחד.

יש "כוחות" שאינם גלויים לנו, ויש בהם רבדים רבים מה שאנו רואים או שומעים, זה חלק קטן ואולי אפשר לומר מזערי או אפסי בספקטרום האלקטרומגנטי למשל וכן הלאה.
גם עולמות רוחניים נסתרים מאיתנו, גם הנבראים שבהם.
גם הנשמה שלנו מוסתרת מאיתנו, ואנו חווים - מתגלים לעצמנו ומגלים לאחרים דרך כלי הגוף שהם מוגבלים.
גם נשמת העולם אור אין סוף ברוך הוא נסתר מאיתנו.

אנו חיים ב"עולם" מלשון העלם הסתר, האמונה היהודית מלמדת אותנו, כפי שנותן התורה בורא העולם ומנהיגו, מלמד אותנו בתורתו הקדושה, שאין עוד מלבדו. וגם אחרי שהוא בורא את העולם לא חל שינוי באחדותו.

כך ש"תקשור" מהמילה אולי תקשורת, הוא חלק חיוני בחיינו ובשליחות נשמתנו בעולם.
ולכן ביום שאנחנו נולדים, משביע אותנו השם יתברך בורא העולם ומנהיגו - תהיי צדיק, זאת אומרת תגלה את הנשמה שלך את הטוב והאור האינסופי, שנשלחת על ידי הבורא הטוב והאינסופי לגלות בעולם.

וכך אנחנו מ"תקשרים" עם נשמתנו - מגלים את נשמתנו הטהורה ומביאים אור וטוב לעולם. זאת דרך כלי הגוף המגביל והמוגבל שניתן לנו, כדי לפעול בעזרתו בעולם. ובכך מביאים אנו את העולם לתכליתו - אור וטוב אין סופי, שמתגלה בעולמות המסתירים מטבע בריאתם, ונשארים במציאותם בגילוי האין סופי של הבורא בגאולה. בכך מקיימים אנו את שליחותנו - אני נבראתי לשמש את קוני - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - להיות לו יתברך דירה בעולמות התחתונים, בערך מדרגת גילוי האור בהם כיום.

בכל המובנים האלה התקשור הוא טוב, אך יש תקשור שהוזהרנו לא לעשותו עד לגדר עבודה זרה.

כך שהתקשור האמייתי עם נשמתנו, ועם בורא העולם ומנהיגו, שאוהב אותנו אהבה אין סופית ומרחם עלינו רחמים אין סופיים, הוא טוב. הדרכים לעשותו הם לימוד התורה וקיום המצוות - שהם צוותא וחיבור תקשור עם השם יתברך. וכן חיים בעולם לשם שמיים ובכל דרכיך דעהו. כך ההתקשרות בשלושה הקווים שעליהם העולם עומד - התורה התפילה(העבודה) וגמילות חסדים (מעשים טובים ומאירים - מצוות).

אך להבדיל תקשור עם "כוחות" שהם לא בגלוי מגלים שאין עוד מלבדו - אלא עם ישויות (מלשון יש נפרד - אין עוד מלבדי חס ושלום) אסור לפי הבורא יתברך, והוא בגדר נזק עד גדר עבודה זרה חס וחלילה.

הכל מהשם יתברך בורא העולם ומנהיגו - גם "כוחות" העלם וההסתר הם ממנו. אך אנחנו מצווים בחכמתנו - להתחבר עם האור והטוב הנצחיים שמגלים את השם יתברך. ולא עם העלם וההסתר - שנקראים רוח טומאה וסטרא אחרא - שהם זמניים. ולא יקוימו על ידי השם יתברך בגאולה, בסוד את רוח הטומאה אעביר מן הארץ. לכן אנחנו מצווים לתקשר עם פנימיות רצונו, ולא עם חיצוניות רצונו, להתחבר לפנימיות המטרה האור וטוב אינסופי שיתגלה בגאולה, מול אמצעים שהם זמניים ובכך כרגע מסתירים ומעלימים על אחדותו יתברך.

אי אפשר להעלות הכל בכתב ובזמן כה קצר, וניסיתי בלשוני הדלה להעביר עניינים עמוקים במילים פשוטות עד כמה שאפשר, והחסר מרובה.
גם לא התמקדתי בפרטים שונים וגם לא הבדלתי בין צדיקים לבין אנשים רגילים ויש מקום להרחיב.

שבוע טוב
גיל הכהן בליזובסקי
רב אוניברסיטת בן גוריון
0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים