Jump to content


בהמשך לכוח המחשבה

כוח מחשבה עולם משמעות קבלה

  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 אורח - אריאל

אורח - אריאל
  • אורחים

Posted 26/10/2015 - 16:41

כל העולם שלנו הוא תוצאה של כוחות וחוקים שפועלים עליו. 

חלק מהכוחות ניתן לתפוס באותם 5 חושים שאיתם נולדנו. 

חלק מהכוחות ניסתרים יותר

המטרה שלנו במשך התפתחות האנושות היא שכל אותו מקום שאנו קוראים לו "תת מודע" יהפוך לתחום מודע. אנחנו צריכים להשתדרג ולאו דווקא בכך שנדע לעשות יותר כסף או נדע איך להשיג כבוד, אלא כדי לגלות את עמקי הטבע לרבדיו העמוקים יותר שהם גם אלו שעדיין ניסתרים לנו. זה לא שהם ניסתרים זה שלנו אין את הכלים והיכולת לגלות את אותם הכוחות.

אנחנו חושבים שסתם כתבו בעבר שהאיחוד זה מה שיציל את עם ישראל. 

מה בעצם קורה ואיך זה קשור לכוח המחשבה? 

אנחנו נמצאים בתוך מערכת שבנויה מהעולם הזה שהוא עולם של תוצאות ומעולם הסיבות, עולם ניסתר יותר ששם המערכת מופעלת על ידי רצונות ומחשבות. זו אותה מערכת רק עם חוקים שונים. 

אני לא יכול להתקשר למערכת המחשבות, אין לי את הכלים לכך. במה זה תלוי? בתיקון הרצונות שלי. 

חתול מסוגל לשמוע קונצרט ולהנות? לא. למה? כי אי לו את המבנה בתוכו שיוכל לתרגם את הצלילים למשהו בעל משמעות. 

אדם שלא מבין במוזיקה יכול להתסתכל על תווים ולהבין שיש כאן יצירה? לא. למה? כי הוא חסר את הכלים שיאפשרו לו לתרגם את אותם תווים למשהו בעל משמעות.

בדיוק באותו האופן כך אנחנו , אין לנו סכמות, קולטנים, רצונות מתוקנים ולכן אנחנו מסוגלים לחוש את העולם הזה בלבד. 

אם היינו יודעים כיצד ליצור בתוכנו תבנית מתאימה לאותו עולם העליון, אותו עולם ששם פועל כוח המחשבה, אז היינו יכולים לשלוט באותם הסיבות שדרכן משתלשלות התוצאות לעולם שלנו

סיבכתי קצת?

טוב רק אסיים בכך שלשיטה הזו קוראים חכמת הקבלה. 

ולמרות שהיא היתה ניסתרת במשך אלפי שנים (רק מי שהיה מעל גיל 40, ולמד שס ופוסקים וכו), כיום בגלל שאנו נולדים מפותחים יותר ועם פוטנציאל לאותו עולם העליון, אזי המקובלים בעצמם פתחו את הלימוד לקהל הרחב, ומי שבאמת בעל רצון להשיגה, יגיע למקום הלימוד הנכון.

בהצלחה :)

 


#2 אורח - ערד ירושלמי

אורח - ערד ירושלמי
  • אורחים

Posted 16/11/2015 - 19:07

"ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, ויתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עמהם מלחמה, אחת על הים, ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים, וימשלו אלו על אלו, וארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום" (זוהר, וארא).

 

עם כל הכבוד לכוח המחשבה, האם יכול להיות שהכול כבר כתוב? 


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users