Jump to content


* * * * * 1 votes

למה בחרתי ללמוד הנדסה

הנדסה

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 אורח - אורי מסלובסקי

אורח - אורי מסלובסקי
  • אורחים

Posted 18/07/2015 - 20:31

נראה לי שזה קרה במהלך השירות הצבאי שלי. הבנתי שאני אוהב לכתוב. לא הבנתי לחלוטין למה, או מה בדיוק זה עושה לי אבל דבר אחד ידעתי לבטח, הדברים שאני מעלה על הכתב יכולים לגרום לאחר להרגיש. יכולים לגרום לו לבכות או לצחוק, יכולים להוציאו מכליו או להחזירו לתוכם ויכולים לגרום לו לשנוא או להעריץ. בין אם הן כתובות ובין אם משתחררות מחלל הפה שלנו לחלל גדול יותר, שבו במקרה יש איזו אוזן אחת לפחות שתקלוט אותן, כוחן של המילים כה רב עד שאיננו ניתן לכימות או מדידה.
 

אנשים שונים קוראים את מוצא מקלדתי. יש מי מהם שצוחקים מהכתוב, יש כאלה שצוחקים על הכותב, יש שמתרגשים ואף מזילים דמעה. יש כל מיני. ואולם, משהו אחד משותף לרבים מהם, השאלה הנדרשת והמתבקשת לכאורה: " אתה בטוח שאתה בתחום הנכון? ". אז הנה, אני מוכן לענות עליה אחת ולתמיד:

ברור שכן ולא!
 

כשבחרתי ללמוד הנדסה הייתי צעיר יותר וחכם פחות. העדשות שדרכן ראיתי את העולם היו עדשות אחרות מאלה שדרכן אני משקיף על העולם היום. אני מאוד מקווה שבעוד כמה שנים, כשאחזור על המשפט הזה אעשה זאת מתוך תחושת שלמות אמיתית כלפיו, כמו עכשיו. כי אחרת, כנראה שהשנים נקפו ונותרתי עומד במקומי. השקפת עולם סטאטית מידי בעולם שהוא דינאמי מידי, לדעתי, עשויה להתפרש באופן לא חיובי. אין בכוונתי לומר שאדם צריך, או לחלופין מצופה ממנו לשנות את כליל את השקפת עולמו, כלומר ששמאלני יהפוך ימני או להפך, או ספורטאי מקפיד ומתמיד יהיה לרובץ-סָפַּתִי מצוי. אני רק אומר שגם כשחושבים בכיוון מסוים, אפשר להמשיך ולפתח את כיוון החשיבה בהמשך לכיוון הקיים, שכן אין כורח או הגיון לחיות חיים בצל התחושה, או חלילה הידיעה, שהידיעות שלנו בתחום נתון אינן ניתנות להרחבה וחסרות אופק. שהרי אנשים שחשים זאת ביחס לעצמם וחיים כך לא מחליפים עדשות אלא לכל היותר את המסגרת.
 

אילו הייתה ניתנת לי שוב הזכות לבחור את תחום הלימודים שלי הרי שהייתי בוחר שוב בלימודי ההנדסה, אולם הפעם, בעודי מצויד בעדשות עדכניות, בחירתי זו הייתה מתקבלת מסיבות ומשיקולים אחרים. היום אני רואה את תחום ההנדסה כדלת. ואתם שואלים, דלת לאן? ובכן רבותי, שאלה מצוינת. והתשובה היא: לאן לא?
נסיון החיים הקצר שלי בתעשיה ובאקדמיה לימד אותי שבטווח של 5-10 שנים מיום קבלת הדיפלומה, הקשר, שנראה כה יציב ומתבקש, בין תחום הלימודים לתחום העיסוק הלכה למעשה של בוגר לימודי הנדסה, רופף הרבה יותר ממה שנראה. כשבחרתי ללמוד הנדסה דמיינתי בעיני רוחי איך יראו הלימודים. מיותר לציין שהתמונה שציירתי בדמיוני לא צלחה את מבחן המציאות. אינני מציין זאת לחיוב אבל גם לא לשלילה, זה פשוט לא מה שדמיינתי. זה לא למטה וזה לא למעלה, זה לא שמאלה וזה לא ימינה, זה פשוט משהו אחר. שונה.
 

בהנדסה מלמדים אותנו לחשוב. טוב, לפחות מנסים ללמד אותנו לחשוב. טוב, לפחות אומרים שמנסים ללמד אותנו לחשוב. זו גם הסיבה לכך שהעולם מכיל מהנדסים שאם יש משהו שהם לא יודעים לעשות, הרי שזה לחשוב. אבל זו גם הסיבה שבגינה הייתי בוחר ללמוד הנדסה בשנית. כי מה יותר אוניברסאלי מלחשוב, מה יותר טבעי מהנדסה.  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users