Jump to content


מדענית הרוח

Member Since 04/04/2010
Offline Last Active Private
****-

Profile Feed

Photo

§jhonyמדענית הרוח

אני אמתין בסבלנות לשבוע הבא...
26/06/2012 - 01:50
Photo

מדענית הרוח§jhony

זה כי עוד לא התחלתי ללמוד ;)
24/06/2012 - 21:40
Photo

§jhonyמדענית הרוח

רק שתדעי, תקופת המבחנים מתקרבת ואני עוד לא רואה ענני אבק... :שורק:
24/06/2012 - 18:17

מדענית הרוח

את פוקונית. :מסמיק:
23/05/2012 - 22:43

מדענית הרוח

תתחדשי על התמונה החדשה :)
23/05/2012 - 19:53
Photo

מדענית הרוח§jhony

חכה חכה מה הולך להיות בתקופת מבחנים\עבודות. אני משאירה לך אבק! :)
21/05/2012 - 00:25
Photo

§jhonyמדענית הרוח

הבנתי... דרך אגב, יש מצב שעד שתקראי את ההערה הזאת אני כבר אעקוף אותך רישמית במוניטין :) (אני בעצם מנסה לגרום לך להלחץ מזה ולהתחיל לכתוב יותר!)
21/05/2012 - 00:06
Photo

מדענית הרוח§jhony

לא משהו מיוחד, רק חוסר חיים משווע כרגיל.
20/05/2012 - 00:19
Photo

§jhonyמדענית הרוח

החלפת תמונה... תתחדשי! לרגל מה המאורע?
20/05/2012 - 00:02
Photo

מדענית הרוח§jhony

אתה בהחלט יודע איך לגרום ליוזרית להרגיש טוב עם עצמה!:)
04/03/2012 - 02:28