מעבר לתוכן


טופס איפוס סיסמה

אם איבדת את הסיסמה שלך, ניתן להשתמש בטופס זה על-מנת לאפס אותה הכנס את שם המשתמש או כתובת הדואר האלקטרוני שלך בשדה למטה. בשם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני אין צורך להקפיד על אותיות גדולות וקטנות.
לאחר שתשלח את הטופס, תקבל הודעת דואר אלקטרוני המבקשת אישור של בקשה זו כדי לוודא שלא בוצע ניצול לרעה של האפשרות. הודעה זו תכלול גם קישור עליו תצטרך ללחוץ להוראות נוספות.

איפוס סיסמה

או ביטול