Jump to content


חיים רוזלר

Member Since 30/11/2015
Offline Last Active Yesterday, 12:02
-----

Topics I've Started

מרפאת שיניים בבאר-שבע

09/04/2016 - 13:06

היי חבר'ה,

 

מישהו מכיר מרפאת שיניים טובה באזור האוניברסיטה?


עזרה בהתקנת מטלב במחשב אישי

30/11/2015 - 11:02

היי חבר'ה,

 

אני סטודנט חדש באוניברסיטה ואני לומד לתואר שלישי. איך אני מתקין את תוכנת MATLAB במחשב האישי שלי (דרך אתר כלשהו באינטרנט? דרך האוניברסיטה? דרך המנחה?)

 

תודה מראש,

 

חיים רוזלר