מעבר לתוכן


הכרזה: אאוטינג - איסורים וחידודים


Posted by Imdiaz


Imdiaz

    דברים ל"ב ט"ו

  • מנהלים ראשיים
  • 13508 הודעות:
מתוך הבנה כי חלק מהנושאים בפורום נוגעים ישירות לתפקודם הישיר של סטודנטים העובדים באגודה או שנבחרו לכהן במועצה
וכי חלקם אף בחר להגיב ולכתוב כאן, במידה ואותו כותב לא בחר להזדהות בשמו ובתפקידו, אין זאת מקומו של אחר לעשות זאת
בשבילו.

גם אם אותו כותב מוכר, שמו ידוע, מקום עבודתו הנוכחי או בעבר, במידה ואינו בחר הוא עצמו לפרסם זאת, אין לעשות זאת במקומו.


חריגות מכלל זה יימחקו.