מעבר לתוכן


תקנון הפורום

תקנון מערכת הפורום
מערכת הפורומים של אתר הסטודנטים הינה במה להבעת דעה בכל נושא. המערכת מעמידה את הפורומים לרשות הגולשים כיוון שהיא רואה בה כלי להתקשרות בין סטודנטים והבעת דעה בנושאים שונים ,וכל זאת ללא פיקוח או התערבות של המערכת. העקרון המנחה את המערכת הינו העקרון הדמוקרטי שקובע כי מחד ניתן חופש ביטוי לכל, ומאידך, שמירה על חוקי מדינת ישראל. המערכת מזמינה אתכם להביע דעתכם מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים ,וזאת כדי לאפשר דיון פורה יעיל והוגן.

כללי השימוש בפורומים
1. השימוש בפורומים הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מערכת האתר. השימוש בפורומים מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן.
2. מערכת הפורומים כוללת, בין היתר, את הפורומים עצמם, תיבות אישיות, דפים אישיים, וכלים המאפשרים למשתמש במערכת להעלות טקסטים, מידע, קישורים ותכנים אחרים אל הפורומים.
שירותים כגון התיבות האישיות והדפים האשיים נפתחים אוטומטית בעת הרישום ומוגשים כמו שהם למשתמש.
השרותים עצמם ניתנים ללא תשלום.
3. אסור להעלות אל הפורומים תכנים שהעלתם לפורומים ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר. כמו כן אתר הסטודנטים אינו מתחייב לאפשר לאתרים אחרים להשתמש בשרותי הקהילות שהיא מספקת במידה ואלו עלולים לגרום נזק כלשהו לאתר הסטודנטים. כמו כן אתר הסטודנטים לא ישמש במה להתנצחויות/מלחמות/מריבות בין אנשים/גולשים/אתרים אחרים. אתר הסטודנטים לא משמש במה לשם עשיית כסף או פרסום אתרים לשם הפרסום. אתר הסטודנטים שומר לעצמו זכות בלעדית לקבוע אילו תכנים ו/או פורומים ו/או שימוש בשירותים הניתנים עוברים על סעיף זה.
4. אסור להעלות אל הפורומים תכנים במטרה לחבל בפעילות הפורומים או במהלך התקין והשוטף של הדיונים בפורומים.
5. אסור להעלות אל הפורומים תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מ- אתר הסטודנטים.
6. תכנים המועלים לפורומים חייבים להיות רלבנטיים לנושא הפורום שאליו הם מועלים. המערכת רשאית למחוק הודעות שאינן רלוונטיות, או להעבירן אל הפורום הרלוונטי.
7. אתר הסטודנטים שומר לעצמו את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שרות באתר לרבות כתיבה וקריאה בפורומים ובתיבות האישיות, וזאת ללא מתן התראה/הסברים לגולש מראש או בדיעבד.
8. העלאת תכנים לרשת על-ידי משתמש מקנה ל- אתר הסטודנטים רשיון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל דרך, באתרים שהוא מפעיל ברשת האינטרנט, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא תמורה. משתמש המעלה תכנים לרשת מצהיר כי הוא מוסמך להקנות ל- אתר הסטודנטים רשיון כמפורט לעיל בסעיף זה.
9. אתר הסטודנטים אינו מפקח ואינו יכול לפקח על הדיונים בפורומים ועל התכנים המועלים לפורומים על-ידי המשתמשים, והוא אינו אחראי בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים לפורומים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.הצהרת המשתמש
10. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
11. אתה מצהיר, שבשימושך שלך במערכת הפורומים והכלים הנלווים (לרבות תיבות אישיות), אתה לא תפרסם במכוון חומר עם תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, או כל חומר אחר העובר על חוקי מדינת ישראל. צעדים משפטיים יכולים להינקט נגדיך, אם תעבור על תקנה זו. כמו-כן, אתה מסכים שלא לפרסם שום חומר בעל זכויות יוצרים, אלא אם כן, זכויות היוצרים הם שלך, או שיש לך את הסכמת בעל זכויות היוצרים. הודעות זבל, הצפות, פרסומות , ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.
12. אתה אחראי לתוכן ההודעות שלך ולמידע שאתה מפרסם. האתר שומר את הזכות לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר ) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.
13. בעלי האתר ואו יוצרי האתר ואו חברי צוות האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שאתה כמשתמש מפרסם, ללא יוצא מהכלל. השימוש שלך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הינו האחראי הישיר והיחיד על תוכנה. השימוש שלך באתר גם מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה פוטר את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על הודעותיך.פרטיות
14. אתר הסטודנטים שומר בקפדנות על פרטיות המשתמשים. למעט פרטים אישיים הנמסרים על-ידי המשתמשים עצמם, השימוש באתר הסטודנטים הוא אנונימי, ואין ל-אתר הסטודנטים את הפרטים האישיים של המשתמשים
15. הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע שחשיפתו עשויה לגרום למשתמש נזק כלשהו.
16. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו יידרש אתר הסטודנטים על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותו (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי אתר הסטודנטים) יפעל אתר הסטודנטים על-פי החוק וימסור את המידע הנדרש.
18. אתר הסטודנטים רשאי לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, לצורך פרסום ממוקד, דיוור למשתמשים הרשומים באתר או לצרכים מסחריים אחרים.