מעבר לתוכן


הכרזה: בעקבות ריבוי השמצות של אורחים


Posted by TheStoryTeller


TheStoryTeller

    Everybody needs a Story

  • מנהלים ראשיים
  • 12904 הודעות:
ציבור באי הקפה מוזמן לדווח על השמצות של אורחים. אורחים בקפה מתבקשים לדבר בנימוס או להירשם.